Kommercialiserings rammer

Kommercialisering af en inkubation inkluderer en række muligheder der skal overvejes. Der kan således kommercialiseres igennem virksomhedens egen eksisterende drifts selskaber, der kan etableres nye ligesom samarbejder, joint ventures og licensering er blandt mulighederne. Uanset hvilke der er optimale i situationen er der en række nøgle faktorer  og aktiviteter der bør evalueres og beskrives i en egentlig kommercialiserings plan. 

Kommercialiserings planens indhold og fokus varierer efter den konkrete inkubation men bør indeholde disse elementer.

coms elements

 

 

 

 

Det er her strategien bliver operationel – hvor ledelse, resurse og kompetencer skal sikre optimal eksekvering. Det er her tingene skal ses i sammenhængmed den overordnede strategi for virksomheden.

commercialization

Del denne artikel