Kommerciel Excellence

VIRKON OM KOMMERCIEL EXCELLENCE

Virksomhedens kommercielle kapacitet er altid afgørende vigtig for evnen til at opnå optimale resultater.


Organisationens interessenter inkl. ledelsen, medarbejdere, systemer og processer skal dynamisk drive, facillitere og administrerer nye services samt tilsikre kontinuerlig udvikling af loyale kunder.

Kommercialisering af nye innovationer indebærer gennemførsel af objektive markeds-test's, etablering af objektive POC's samt kompetence udvikling af organisation, partnere og kunder.

Markedstilgangen "GTM" strategi, plan og implementering sørger for at mulighederne i markedet afdækkes både effektivt og optimalt. Kanal strategi og markeds kommunikationen skal sikre bedst mulige levering af virksomhedens "value proposition" til præcis de kunder og emner der ønskes.

Salgs excellence er afgørende for salgs-organisationens performance - evnen til konstant udvikling af kunder og marked kræver excellence for alle roller i organisationen. De proces - og system-mæssige rammer skal kontinuerligt udvikles for at medvirke til optimeret markedstilgang.

Sammen med vores operationelle erfaring og ekspertise kan vi medvirke til at øge virksomhedens kommercielle excellence væsentligt.


Customer Acquisition Model – fastlægge optimal kunde-akkvisitions-model for at understøtte en effektiv salgsindsats tilpasset den aktuelle industri eller branche (“Simply Selling”, “Strategic Selling” or “Solution Selling”)

Commercial Roadmap – kommerciel vurdering og analyse (marked, kunder, konkurrenter, kundehåndtering/cyklus, indtjeningsprofil, produkter, innovation og udvikling) fastlægge hovedindsatsområder understøttet af et prioriteret roadmap (handlingsplan)

Sales Force Optimering – design af en effektiv salgsorganisation med værktøjer, processer og strukturer, der understøtter virksomhedens overordnede mål og ambitioner.

Struktureret Market Segmentering – model, der understøtter struktureret opdeling af virksomhedens markeder (og kunder), samt identifikation af segmenters ”value proposition”, således en effektiv salgstaktik kan udarbejdes.

Go-to-Market Plan – struktureret metodik til udarbejdelse af hovedplan, der spænder fra markedsanalyse, potentiale vurdering til etablering affaktisk omsætning på det konkrete marked.

Export og international ekspansion – målrette model til vurdering og etablering af international forretning.

UDVALGTE ARTIKLER OM KOMMERCIEL EXCELLENCE