Jørgen Svendsen Tune

Jørgen Svendsen-Tune
Senior advisor

jst@virkon.dk
+45 4224 3223

Gennem mange år har Jørgen tilegnet sig bred erfaring med salgs- og forretningsudvikling af forskellige typer af virksomheder og organisationer.

Opgaverne har varieret fra det strategiske niveau med at formulere strategiplaner for produkter og markeder til hele virksomheder over til det mere taktiske og operationelle omkring implementering og realisering af planer og mål.

Jørgens kerneområder er primært:

  • Strategi og forretningsudvikling
  • Salgsudvikling
  • Marketing
  • Logistikstyring
  • Organisationsudvikling
  • Produktudvikling
  • LEAN implementering

Udgangspunktet har ofte været omkring optimering af salgsprocesser, udvidelse af marketingplatform samt medarbejder- og organisationsudvikling.

De seneste år har fokus meget været rettet mod strategiformulering og implementering, samt rådgivning i relation til salg til nye markeder.