Markeds test

Market testing of your new innovation will give you invaluable information required for full operational implementation of your GTM plan and is a key element of Commercialization. Companies often test product – but to a lesser extent objective market response.   A market testing approach need to be aligned with the actual status and capabilities

Continue reading »

Kommercialiserings rammer

Kommercialisering af en inkubation inkluderer en række muligheder der skal overvejes. Der kan således kommercialiseres igennem virksomhedens egen eksisterende drifts selskaber, der kan etableres nye ligesom samarbejder, joint ventures og licensering er blandt mulighederne. Uanset hvilke der er optimale i situationen er der en række nøgle faktorer  og aktiviteter der bør evalueres og beskrives i en egentlig kommercialiserings

Continue reading »
Pages:«12