John Lucas, Senior Rådgiver

john-lucas-dk-380x380

Finansiering og kapitalfremskaffelse

johnlucas@virkon.dk +45 30 25 45 70 

John arbejder primært med rådgivning i forbindelse med køb og salg af mindre og mellemstore virksomheder og kapitaltilvejebringelse. Særlig rådgivning i forbindelse med køb og salg af og kapital til it-, tele- og konsulent- og opstartsvirksomheder, Samt optagelse af selskaber på børser.

Blandt fokus områderne er:

  • Kapitalfremskaffelse
  • Generationsskifte og værdiansættelse
  • Salgsmodning og gennemførsel
  • Salg af virksomheder

John arbejder struktureret med virksomheders værdiansættelse og optræder som, ”jeres mand”, i forbindelse med kapitalfremskaffelse, investering og salg. John har den praktiske erfaring der sikrer parterne objektivt godt og sikkert aftalegrundlag for succesfuld gennemførsel af en given transaktion og grundlag for fortsat udvikling.