Kodeks

Dette adfærdskodeks har til formål at etablere et sæt minimumsregler, som individuelle rådgivere, konsulenter* eller tilknyttede konsulentvirksomheder, der tilbyder tjenester til støtte for VIRKON-kunder, er forpligtet til at overholde.

VIRKON Rådgivere & Konsulenter

Overholder kodeks

Alle VIRKON-rådgivere er forpligtet til at overholde følgende adfærdskodeks for alle opgaver. Vi overholder ligeledes EU’s Code of conduct for EIC-rådgivere.

Klare aftalerammer

Uanset det faktum, at konsulenter skal overholde lovens bogstav og ånd, skal de også følge et sæt forretningsetiske principper såsom servicekvalitet, gennemsigtighed, socialt og miljømæssigt ansvar, fair konkurrence.

Sikrer kvalitet

Konsulenten skal altid bruge sin ekspertise, netværk, færdigheder og arbejdskapacitet efter bedste evne. Konsulenten accepterer udelukkende opgaver, hvortil denne har dokumenteret knowhow og kompetencer til at udføre dem.