EU Ansøgnings tips

At skrive en vellykket ansøgning om EU Horizon Europe-tilskud kræver omhyggelig opmærksomhed på detaljer, en stærk arbejdsplan og en klar formulering af den potentielle effekt af dit projekt. Ved at følge disse tips og retningslinjer kan du øge dine chancer for succes med at sikre dig finansiering til dit forsknings- eller innovationsprojekt.

Ansøgningen

At skrive en vellykket ansøgning til EU Horizon Europe, kræver omhyggelig planlægning, forskning og opmærksomhed på detaljer.

Her er nogle tips til, hvordan du skriver en stærk ansøgning:

  1. Læs retningslinjerne grundigt: Inden du går i gang med at skrive din ansøgning, skal du sørge for at læse retningslinjerne og kravene til det konkrete udkald, du søger. Dette vil sikre, at du forstår evalueringskriterierne og kan skræddersy din ansøgning derefter.
  2. Forklar tydeligt dine projektmål: I din ansøgning skal du klart angive målene for dit projekt, og hvordan det passer ind i det bredere omfang af Horizon Europe. Sørg for at forklare, hvorfor dit projekt er vigtigt, og hvordan det vil bidrage til fremme af forskning og innovation.
  3. Demonstrer din ekspertise: Din ansøgning skal demonstrere din ekspertise og erfaring på området. Fremhæv alle relevante publikationer, patenter eller andre resultater, der demonstrerer din ekspertise inden for området for dit foreslåede projekt.
  4. Udvikl en stærk arbejdsplan: En veludviklet arbejdsplan, der skitserer dine projektaktiviteter, milepæle og leverancer, er afgørende for en vellykket ansøgning. Sørg for, at din arbejdsplan er realistisk, gennemførlig og stemmer overens med evalueringskriterierne.
  5. Understreg den potentielle indvirkning: Horisont Europa-tilskud leder efter projekter, der har potentiale til at have en betydelig indvirkning på samfundet og økonomien. Sørg for klart at formulere den potentielle effekt af dit projekt, både med hensyn til videnskabelige fremskridt og socioøkonomiske fordele.
  6. Følg ansøgningsformatet: Sørg for at følge formatet og retningslinjerne for ansøgningen. Vær opmærksom på de specifikke krav til hver sektion, såsom sidebegrænsninger, skriftstørrelser og formatering.
  7. Få feedback: Inden du sender din ansøgning, skal du søge feedback fra kolleger, rådgivere eller andre eksperter på området. Dette kan hjælpe dig med at identificere områder for forbedring og styrke din applikation.

VIRKONs erfarne rådgivere, tekniske eksperter og evaluatorer kan hjælpe dig igennem hele ansøgningsprocessen.