Services

VIRKON SERVICES

RÅDGIVNING DER VIRKER I PRAKSIS

Vores rådgivning og bistand dækker alle forhold der vedrører virksomhedens ejere og ledelse - fra bestyrelses arbejde over organisatorisk transformation til drift, salg og marketing i praksis. Virkon's rådgivere er kvalificerede sparringpartnere som skaber værdi for din virksomhed ved vækst og udvikling.

KERNEOMRÅDER

Innovation

Virkon medvirker til at etablere, formidle og drive rammerne for organisationens innovationsudvikling

Kommercialisering

Succesfuld kommercialisering begynder med kvalificering af innovationsideen og resulterer i succesfuldt salg.

Business Excellence

Er virksomhedens strategiske rammer parat til fremtidig innovation og vækst?

VIRKON TILGANGEN

1. Engageret bestyrelsesarbejde. Virkons rådgivere udgør et reelt aktiv i virksomhedens bestyrelse eller advisory board, med engageret og praktisk deltagelse i virksomhedens udvikling og adgang til alle relevante kompetencer og resurse får den professionelle bestyrelse en ny dimension.

2. Akkrediteret rådgivere. Virkons rådgivere er akkrediteret af IIB (Institute of Independent Business), og har aktiv adgang til et globalt netværk af ca.5000 IIB virksomheds rådgivere. Her kan der hurtigt og enkelt etableres kontakt til relevante internationale samarbejdspartnere. Virkon har således mulighed for effektivt at afdække eksport muligheder og hjælpe med etablering af salgskanaler overalt i verden.

3. Strategi og forretningsudvikling. Sammen med virksomhedens ledelse formuleres ny strategi og handlingsplaner, herunder udvikling af nye forretningsområder. Der kan ydes rådgivning omkring salgsmodning, ejer & generationsskifte samt kapitalfremskaffelse.

4. Salg og Markedsføring. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens ”Strategi og Forretningsplan” og sammen med ledelsen udarbejdes der en markedsføringsplan, som er operationel, målbar og virker i praksis. Udvikling af CRM-planer samt implementering af salgsstrategier. Dynamik og mersalg skabes ved udarbejdelse af kundesegmentering, salgsplanlægning, salgskanal opbygning og strategisk salg med relevant og fokuseret coaching.

5. Økonomi. Analyserer og optimerer virksomhedens økonomiske sammenhænge gennem udvikling af styringsværktøj/nøgletal til brug for opfølgning.

6. Drift – Kvalitet – Logistik. Analyserer og optimerer virksomhedens driftsmæssige sammenhænge ved effektivitets og produktivitetsanalyser, procesoptimering, drifts og nøgletal. Der udvikles målbare kvalitetsstrategi og ekstern og intern logistik.

7. BSP – Business support program. Virkon tilbyder virksomheder rådgivning der passer til behovet – både langsigtet og her og nu når situationen er der. Under Business support programmet tilknyttes en fast erfaren rådgiver som sparringspartner som har adgang til alle Virkon’s kompetencer, der indsættes efter behov – på vilkår der er fornuftige og garanterer valuta for pengene.

Virkon konsulenter har alle væsenlig praktisk og operationel erfaring fra karrierer i top ledelses funktioner, virksomheds ejere eller eksperter i internationale virksomheder.  har højt uddannelses niveau og anvender nu deres kompetencer og erfaring på at rådgive og bistå organisationer og virksomheder.

Herudover er vores partnere akkrediterende associerede i IIB (institute of independent business) og aktive medlemmer af det globate IIB netværk med mere end 5000 erfarne kolleger.

Kontakt os for yderligere information på info@virkon.dk eller kontakt en af partnerne direkte.

 

virkon-how