Kategori Kommercialisering

Indlæg og information

Kommercialisering

Kommercialisering af ny innovationer (produkter, services, koncepter) begynder med validering af iden - og inkluderer planlægningen af hele forretningsplanen, GTM strukturen, aktivitetplan og den organisering der skal sikre succesfuld gennemførsel.

Internationalisering & Eksport

VIRKON hjælper med accelereret adgang til nye markeder. Lige fra langsigtet strategisk indsats til taktiske kommercielle aktiviteter.

Markeds test

Market testing of your new innovation will give you invaluable…