Kategori Kommercialisering

Indlæg og information

Metaverse ehandel

Alt i alt vil forberedelse af e-handelssystemer til handel i metaverset kræve en ny tilgang til design og implementering af online shopping oplevelser. Dette vil kræve en dyb forståelse af metaversets unikke karakteristika og en vilje til at eksperimentere med nye teknologier og forretningsmodeller.

Kommercialisering

Kommercialisering af ny innovationer (produkter, services, koncepter) begynder med validering af iden - og inkluderer planlægningen af hele forretningsplanen, GTM strukturen, aktivitetplan og den organisering der skal sikre succesfuld gennemførsel.

Internationalisering & Eksport

VIRKON hjælper med accelereret adgang til nye markeder. Lige fra langsigtet strategisk indsats til taktiske kommercielle aktiviteter.

Markeds test

Market testing of your new innovation will give you invaluable…