Internationalisering & Eksport

VIRKON hjælper med accelereret adgang til nye markeder. Lige fra langsigtet strategisk indsats til taktiske kommercielle aktiviteter.

VIRKON kan hjælpe med etableret af konkrete eksport aktiviteter og større internationaliserings og kommercialiserings opgaver.  Der kan ofte etableres aktivitets forløb i synergi med de mange offentlige vækst tiltag.    

Du får den nødvendige viden, konkrete værktøjer og en gennemarbejdet plan – og eksperthjælp til gennemførsel

Hent VIRKON INTERNATIONALISERING HANDOUT DK 032017.

Der er mange gode grunde til international ekspansion – udover at Danmark ikke er større end Frankfurt og omegn.

  • VIRKSOMHEDENS VÆRDI ØGES OG PRODUKTIVITETEN FORBEDRES
  • DER TILFØRES VIGTIG NY VIDEN
  • VIRKSOMHEDEN BLIVER EN MERE ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
  • DU DELTAGER I DET GLOBALE MARKED

Vi tilbyder praktisk og engageret assistance på alle relevante områder og har ligeledes konkrete workshop formater der kan tjene som inspiration og indledende afklaring. f.eks.

*Internationaliserings strategi

*Markedstest & validering

*Kanal strategi og partnersøgning

*Innovationssamarbejde

*Leverandør parathedsvurdering

*Nationalisering af produkter, services & processer

*GTM strategi & implementeringsplan

*Managed Sales i EUROPA & KINA

*Vejledning i IPR forhold

*Etablering af selskab i EU/KINA Opstart af forretning (handel) i EU & KINA

internationalisering

Internationalisering vedrører alle forhold i organisationen og planlægningen skal tage højde for alt det der “bare kører” i DK

int proces