Kategori Excellence

Information og inspiration til Business Excellence metoder og værktøjer

Strategi & Organisation

Erfaringen viser, at de virksomheder, der har en dynamisk dokumenteret strategi, oplever væsentlig bedre resultater. Desuden oplever virksomhederne, at de hurtigere og mere succesfyldt får gennemført forandringer og tiltag i virksomheden, der udvikler dem mod en mere fremtidssikret og konkurrencedygtig forretningsmodel

Sales Excellence

Sales Excellence er – at levere lederskab og kompetencerammer der kontinuerligt hjælper salgs organisationen til at kunne operere effektivt og uproblematisk

LEDELSEN BØR PRIORITERE ECM

ECM er dynamisk strategi for at maksimere effekten af virksomhedens data - gøre data til information og indhold der bruges. Håndtering af digitalt indhold på en måde, der giver mening for organisationen, drejer sig ikke om teknologi.

GTM – Salgs og marketing planen

De virksomheder der formår at levere en klar sammenhæng i værdikæden - fra produkt lancering til kundeservices klarer sig 400% bedre en de der ikke har det.

Planlægning

Det bedste ved at undlade planlægning er at man undgår…

Hvorfor strategisk salg ?

Har salgsorganisationen de rette metoder, værktøjer og kompetencer til at sikre kontinuerlig god salgsudvikling