Digitalisering og innovation hænger strategisk sammen

DIGITALISERINGS STRATEGIEN SKAL HAVE DET RIGTIGE AFSÆT FOR AT GIVE OPTIMAL EFFEKT.

 

 

Digitaliseringen tager udgangspunkt i forretningen. 

Den forretningsmæssige digitalisering 

  • Hvordan digitalisering kan anvendes til at skabe nye forretning  (e.g. innovation), størrere effektivitet, laverer omkostninger, bedre stakeholder relationer, bedre organisatorisk dynamik og samarbejde etc.
  • Her udføres konkrete digitaliserings assessments – dvs. hvor er virksomheden objektivt, hvad er mulig og hvordan kan en operationel farbar implementering se ud ?

Proces & automatisering digitalisering – Industry 4.0

  • DATA driver effekten i Industry 4.0
  • Cost-Benefit & Konkurrencemæssig effekt giver ROI perspektiv for prioritering

Den praktiske implementering

  • Oversætte prioriteter, opgaver og  processer til praktisk løsnings design og implementering
  • Organisations kompetence og kultur

Ny teknologi vil give nye forretnings muligheder og udfordringer

  • Indsigt i de muligheder der kan være relevante for virksomheden over hele værdikæden 
  • Hvad er effekten af de mulige tiltag der udsættes ?
  • Digitalisering giver fortsat energi til transformation om nye muligheder

 

digital disruption