Kategori Regulativer

Information om rammer for konsulent og rådgivningsarbejde

Kodeks

Dette adfærdskodeks har til formål at etablere et sæt minimumsregler, som individuelle rådgivere, konsulenter* eller tilknyttede konsulentvirksomheder, der tilbyder tjenester til støtte for VIRKON-kunder, er forpligtet til at overholde.