VALGT & PRÆKVALIFICERET AF ERHVERVSSTYRELSEN

SMV PROGRAMMET STØTTER DANSKE VIRKSOMHEDER

Danske SMV virksomheder kan få støtte til rådgivning fra VIRKON i alle Pakker & Programmer

Små og mellemstore virksomheder kan søge om støtte fra erhvervshusene til flere forskellige forløb som kan omhandle alt indenfor digitalisering, kommunikation og markedsføring, eller klargøring af din virksomhed til salg.

VIRKON tilbyder en række strukturerede forløb og pakker der kan hjælpe din virksomhed sikkert videre. Læs mere her og kontakt os direkte hvis du vil vide hvordan VIRKON kan hjælpe din virksomhed videre

VIRKON kan hjælpe med etableret af konkrete eksport aktiviteter og større internationaliserings og kommercialiserings opgaver. Der kan ofte etableres aktivitets forløb i synergi med de mange offentlige vækst tiltag.

Det kræver noget ekstra at lykkedes i udlandet og der udbydes flere gode offentlige programmer designet til at give dig viden, som kan hjælpe dig på vej.  Basis viden og kompetence løft er vigtigt og absolut nødvendigt – så, naturligvis skal de rette personer i organisationen kontinuerligt dygtiggøre sig. 

Digitalisering af værdikæden udgør et stort potentiale i de fleste virksomheder. VIRKON rådgiver om digitalisering som gør alle forretningsprocesser effektive, komplette, smidige og skalerbare. 

Et forløb foregår som et samarbejde hvor ledelse, medarbejdere og øvrige interessenter involveres. 

Du modtager en struktureret guide til din virksomheds digitalisering med konkret anvisning af potentiale, initiativer og implementerings muligheder.

VIRKON tilbyder et rådgivningsforløb for Kommerciel Strategi, Go2Market Koncept og Markedsføring, der giver accelereret effekt på virksomhedens afsætning, indtjeningsevne, og værdi. Et salgs- og markedsføringsforløb fokuserer på at optimere efterspørgsel og salgseffektivitet. Jeres metoder, værktøj, salgskanaler og markedsaktiviteter optimeres.

De resulterende aktiviteter kan påbegyndes allerede efter 12 uger, og tilpasses behovene i din virksomhed. Rådgivningen er konkret og praktisk resulterer i en gennemarbejdet guide til aktiviteter og opfølgning.

Rådgivningspakke

Strategi & Organisationsudvikling

Støtte via SMV:Pro

Virksomheder, der har en dynamisk dokumenteret strategi, oplever væsentlig bedre resultater. Desuden oplever virksomhederne, at de hurtigere og mere succesfyldt får gennemført forandringer og tiltag i virksomheden, der udvikler dem mod en mere fremtidssikret og konkurrencedygtig forretningsmodel.

Forløbet giver virksomheden

  • en afstemt oversigt over relevante strategiske tiltag og muligheder
  • Afstemt kompetence og resurse oversigt for de prioriterede aktiviteter
  • Relateret rådgivning og sparring til ledelsen og bestyrelsen i forløbet

Resultatet af forløbet dokumenteres i en overordnet strategisk forretningsplan, der gennemgår de primære initiativer, og giver konkret anvisning af potentiale og implementerings muligheder.

Selve rådgivningsaktiviteterne for pakken afvikles over 6 måneder, inkluderer 360g tilstands evaluering

 

Rådgivningspakke

Erfaringen viser, at de virksomheder, der gennemfører et Business Support Program, oplever, at deres indtjening og drift forbedres. Desuden oplever virksomhederne, at de hurtigere og mere succesfyldt får gennemført forandringer og tiltag i virksomheden, der udvikler dem mod en mere fremtidssikret og konkurrencedygtig forretningsmodel. Rådgivningen, er specifikt tilpasset den enkelte virksomhed. Den opstillede handlingsplan realiseres og justeres løbende gennem hele forløbet.

Hvordan gør vi det?

Ved opstart at et Business Support Program, udarbejdes en kort analyse over alle de væsentlige områder i virksomheden, således de vigtigste indsatsområder identificeres.

De identificerede indsatsområder danner grundlag for at opstille en fokuseret handlingsplan for virksomheden, der typisk løber over 10 måneder, og er tilpasset ressourcer og de øvrige prioriteter i virksomheden.

Rådgivningspakke

VIRKONS salgsmodning & ejerskifte proces kan få dig succesfuldt igennem et ejerskifte. VIRKON validerer, afklarer og forbereder dig og din virksomhed på alle aspekter i et ejerskifteforløb, så du har en plan ved hånden når du selv er klar.

Et typisk ejerskifte eller investorforløb har tre hovedfaser, hvor ejeren bistås med at afhænde virksomheden, værdier, rettigheder og aktiver på bedst mulige vilkår.

VIRKONs rådgivning sikrer dig en struktureret ejerskifterapport med konkret anvisning af initiativer og prioriteter.

Skab hurtigere værdi

Konkret rådgivning til det vigtigste

Bliv sikker i prioriteringerne for din virksomhed. VIRKONs rådgivning tilbydes til virksomheder i alle størrelser. Et partnerskab med VIRKON er din genvej til stor, praktisk erfaring, så du kan tage de rigtige beslutninger hurtigere og på et sikrere grundlag. Det kan spare både tid og penge, og gøre hele forskellen for din virksomheds fremtid.

SALG

Salg & Marketing

Det vigtigste i enhver forretning at at kunne sælge sine produkter og services, beholde og udvikle samarbejdet med glade kunder.

Salg & Marketing – Virkon

KAPITAL

Kapitalfremskaffelse

Behov for kapital til vækst eller innovation kan løses på mange måder. Vi hjælper med at finde den rigtige løsning.

Kapital søgning – Virkon

BSP

Business Support Program

Er specifikt udviklet og målrettet til små og mellemstore virksomheders behov. Få en senior rådgiver fast tilknyttet.

Rådgivning for SMV

Inspiration og information

Ledelses sparring

Erfaringen viser, at de virksomheder, der gennemfører et Business Support Program, oplever, at deres indtjening og drift forbedres. Desuden oplever virksomhederne, at de hurtigere og mere succesfyldt får gennemført forandringer og tiltag i virksomheden, der udvikler dem mod en mere fremtidssikret og konkurrencedygtig forretningsmodel.

Strategi & Organisation

Erfaringen viser, at de virksomheder, der har en dynamisk dokumenteret strategi, oplever væsentlig bedre resultater. Desuden oplever virksomhederne, at de hurtigere og mere succesfyldt får gennemført forandringer og tiltag i virksomheden, der udvikler dem mod en mere fremtidssikret og konkurrencedygtig forretningsmodel

Accelereret vækst forløb

VIRKON tilbyder et rådgivningsforløb for Kommerciel Strategi, Go2Market Koncept og Markedsføring, der giver accelereret effekt på virksomhedens afsætning, indtjeningsevne, skalerbarhed og værdi