Ledelses sparring

Erfaringen viser, at de virksomheder, der gennemfører et Business Support Program, oplever, at deres indtjening og drift forbedres. Desuden oplever virksomhederne, at de hurtigere og mere succesfyldt får gennemført forandringer og tiltag i virksomheden, der udvikler dem mod en mere fremtidssikret og konkurrencedygtig forretningsmodel.
Rådgivningspakke

Forretningsmæssig sparring

Business Support Programmet er et struktureret forretningsudviklingsforløb for mindre- og mellemstore virksomheder, der ønsker at gøre tingene bedre end i dag.

I et BSP-forløb har du altid professionel assistance tæt på. Her vil rådgiver være i stand til at tackle og befordre en række af virksomhedens muligheder og udfordringer i hele værdikæden. Herunder generelle temaer som Digitalisering, Innovation, Salg, Kapital, ledelse, processer osv.  Flere af de områder der er tiltænkt dækket af andre rådgiverpakker – f.eks. Bestyrelse/advisory board – kan være dækket i dette program.

I rådgiverpakken ”Forretningsmæssig sparring” præsenterer vi et leveranceforslag der giver deltagende virksomheder konkret sparring til ejer/ledelsens udfordringer samt værktøjer og metoder til at sikre kontinuerlig udvikling af virksomhedens vækstplatform.

Forløbet identificerer, hvor i virksomheden der er størst potentiale, barrierer og risici der kan og bør adresseres, og støtter ejer/ledelse med rådgivning, sparring og facilitering af initiativer.  

VIRKON har siden etableringen i 2010 leveret rådgivning og konsulentydelser til mange 100 Danske og udenlandske virksomheder. Vores Business support program – BSP, indeholder præcis det der efterspørges i dette pakkeudbud, og er en af vores kerne ydelser

Forløbet inkluderer nedenstående hovedaktiviteter relateret til Pakkens fokusområder.

  • Virksomhederne får klar forståelse af deres situation, relevante strategiske tiltag og udviklingsmuligheder.
  • Virksomheden får lagt en professionel forretningsplan inkl. indsatsprioriteter igennem hele værdikæden. Samt afklaret relevante strategiske og operationelle potentiale områder f.eks. – Innovation, kommercialisering, Digitaliserings og økonomi evaluering og plan, der kan iværksættes efter behov.
  • Arbejdsprocesser og relateret digitaliserings potentiale i virksomheden kortlægges
  • Rammer, behov og tilgang for governance inkl. evt. bestyrelse/advisory board etableres
  • Ledelsen i virksomhederne bliver styrket yderligere til at tage gode og strategiske beslutninger

Virksomhederne får

  • Virksomheden får vejledning og metoder til fortsat udvikling og operationalisering af optimerings initiativer efter endt forløb med rådgiver.
  • Konkret praktisk, anvendelig rådgivning med fokus på den aktuelle situation og fremtidige udvikling.
  • Komplet digital dokumentation, aktivitets & implementeringsplan

De aktiviteter der inkluderes i forløbet udarbejdes, designes og leveres af eksperter. Rådgiverne har alle forudsætninger for at kunne levere professionel rådgivning og facilitere alle program aktiviteter samt individuelt tilpassede forløb.

Indholdet i pakken er fleksibelt og kan justeres i samarbejde med Erhvervshuset inden konkret markedsføring.  Jeg glæder mig meget til at præsentere programmet nærmere og etablere et godt samarbejde.

Arten og niveauet af den tilbudte rådgivning, er specifikt tilpasset den enkelte kundes forretning, baseret på en gennemprøvet model, som talrige virksomheder har haft nytte af.

Den opstilledes handlingsplan realiseres og justeres løbende med hjælp og sparring fra den samme erfarne rådgiver gennem hele forløbet. Det sikrer fremdrift og effekt gennem hele forløbet

Hvordan gør vi det?

Ved opstart at et Business Support Program, udarbejdes en kort analyse over alle de væsentlige områder i virksomheden, således de vigtigste indsatsområder identificeres.

De identificerede indsatsområder danner grundlag for at opstille en fokuseret handlingsplan for virksomheden, der typisk løber over 10 måneder, og er tilpasset ressourcer og de øvrige prioriteter i virksomheden.

Hvad er udbyttet?

1) Et Business Support Program giver direkte adgang til professionel rådgivning der giver ejeren mulighed for at træffe bedre beslutninger med god effekt

2) Implementering og løbende tilpasning af en fokuseret og prioriteret handlingsplan, der fremtidssikrer virksomheden.

3) Erfaren og kompetent sparring til ledelsen og bestyrelsen

Prioriteter

I et BSP-forløb vil rådgiver være i stand til at tackle og befordre en række af virksomhedens muligheder og udfordringer i hele værdikæden. Herunder generelle temaer som Digitalisering, Innovation, Salg, Kapital, ledelse, processer osv.  Flere af de områder der er tiltænkt dækket af andre rådgiverpakker – f.eks. Bestyrelse/advisory board – kan være dækket i dette program.

Resultatet af forløbet dokumenteres i en guide, der gennemgår de primære effektområder både kvantitativt og kvalitativt, og giver struktureret overblik over de områder virksomheden kan optimere, digitalisere, opgradere og forbedre for at kunne skabe konkrete effektiviserings- og forretningsudviklingsresultater i forhold til Pakkernes prioriteter.

Forløbet er et interaktivt samarbejde hvor både organisationens ledelse, medarbejdere og øvrige interessenter involveres i afklaring og forankring.  Både indledningen og afslutningen af forløbet inkluderer typisk en samlet worksession for gennemgang og drøftelse af status, udfordringer samt muligheder, løsninger og prioriteter.

Selve rådgivningsaktiviteterne for pakken afvikles over 10 måneder, inkluderer 360g tilstands evaluering, ad-hoc sparring og kan følges op af worksession efter endt forløb.  

Virksomheden får opbygget en struktureret guide/plan med konkret anvisning af potentiale, initiativer og implementerings muligheder.

Business Support Programmet er et struktureret forretningsudviklingsforløb for mindre- og mellemstore virksomheder, der ønsker at gøre tingene bedre end i dag.

Forløbet er et interaktivt samarbejde hvor både organisationens ledelse, medarbejdere og øvrige interessenter involveres i afklaring og forankring.  Både indledningen og afslutningen af forløbet inkluderer typisk en samlet worksession for gennemgang og drøftelse af status, udfordringer samt muligheder, løsninger og prioriteter.

Selve rådgivningsaktiviteterne for pakken afvikles over 10 måneder, inkluderer 360g tilstands evaluering, ad-hoc sparring og kan følges op af worksession efter endt forløb.  

Virksomheden får opbygget en struktureret guide/plan med konkret anvisning af potentiale, initiativer og implementerings muligheder.

Kontakt os for yderligere information og uforpligtende dialog om jeres situation.