EJERSKIFTE FORBEREDELSE

VIRKON VÆLGES SOM RÅDGIVER TIL EJERSKIFTE FORLØB. Få succesfuldt ejerskifte med professionel rådgivning.

VIRKON er valgt som rådgiver til  Ejerskifteforberedelse og skal i samarbejde med Erhvervshusene yde professionel rådgivning der sikrer succesfulde ejerskifter i landets mange ejerledede SMV’er.

OPTIMER VÆRDIEN AF DIN VIRKSOMHED I TIDE

Programmet inkluderer 50% støtte fra ERHVERVSHUSET via SMVPRO: læs mere her:

Rådgiverpakker: Gør din virksomhed klar til salg

VIRKON arbejder med forretningsudvikling og effektivisering som hovedområder. Vi er særdeles erfarne og kompetente i gennemførelsen af de aktiviteter og opgaver der sikrer et succesfuldt program. De aktiviteter der inkluderes i forløbet udarbejdes, designes og leveres af eksperter. Konsulenterne har konkret faglig og praktiske forudsætninger for at kunne levere de efterspurgte moduler og facilitere alle program aktiviteter samt individuelt tilpassede forløb.

Virksomhederne får –

  • Konkret praktisk, anvendelig rådgivning og gennemarbejdet plan for begge moduler.
  • Komplet digital proces dokumentation, aktivitets & opfølgnings guide
  • Rådgivning der fokuserer på den konkrete situation og sikrer værdiskabelse
  • Konkret coaching og sparring – på alle relevante niveauer under hele forløbet – og i 9 uger herefter.
  • Praktisk implementerings support i et forløb der resulterer i optimal værdi for Ejer, Virksomhed og Køber.

Professionelle ejerskifte pakker sikrer god forberedelse og værdioptimering, for Ejer, Køber og virksomheden.

Selve rådgivningsforløbet er struktureret således ejerne får optimal effekt af indsatsen allerede fra første møde. Forberedelsen følger en konkret struktur der validerer, afklarer og forbereder ejeren/virksomheden alle aspekter i et ejerskifteforløb, der svarer til ovennævnte.  Dog uden at gå i implementering, – men planen er klar når ejeren er parat.

Rådgivningsforløbet giver således ejeren en objektiv tilgang til ejerskiftet – personligt og for virksomheden.

Gennemførsel af leverancerne baseres på VIRKONS Salgsmodning & ejerskifte proces – der sikrer effektiv identifikation og validering af virksomhedens primære værdi-parametre, samt giver konkret anbefaling til prioriteringer, indsatsområder og implementerings plan.  

Rådgivningsaktiviteterne afvikles over 3 kalenderuger, inkluderer ad-hoc sparring og følges op på worksession efter 6 uger. Virksomheden får en struktureret ejerskifterapport med konkret anvisning af initiativer og implementerings muligheder.

Det betyder at allerede efter 6-12 uger kan virksomhedens ejere være parate til at kunne iværksætte ejerskifteplanen.

Den overordnede proces er brudt ned i konkrete trin der sikrer en klar progression med veldefinerede aktiviteter og arbejdspakker igennem hele forløbet.

Et typisk ejerskifte/investorforløb har 3 hovedfaser, hvor Det overordnede formål for rådgiveren, er at bistå ejeren med at afhænde virksomheden, værdier, rettigheder og aktiver på bedst mulige vilkår.

I de ønskede pakker har vi således udvalgt de aktiviteter og arbejdspakker der er fundamentale for helheden og grundlag for aktiviteter begge de ønskede pakker.

Rådgivningsforløbet giver således ejeren en objektiv tilgang til ejerskiftet – personligt og for virksomheden.

Den overordnede proces er brudt ned i konkrete trin der sikrer en klar progression med veldefinerede aktiviteter og arbejdspakker igennem hele forløbet.

I de ønskede pakker har vi således udvalgt de aktiviteter og arbejdspakker der er fundamentale for helheden og grundlag for aktiviteter begge de ønskede pakker.

Salgsmodnings til Ejerskifte

Pakkerne baseres på VIRKONS ejerskifte model – der sikrer effektiv identifikation og validering af virksomhedens primære værdi parametre, samt giver konkret anbefaling til prioriteringer, indsatsområder og implementerings plan. 

Rådgivningsforløb inklusiv, potentiale vurdering, salgsmodnings plan & Køber/investor profilering

 Pakkerne er designet til at give reel effekt og resultater over bare 12 uger. 

Du kan vælge 2 konkrete vækst pakker, der sikrer optimalt fundament for vækst.  Du kan vælge begge pakker, eller den der fokuserer mest på din situation. 

Uanset om Pakke A, B eller begge vælges, starter forløbet med struktureret afstemning af forløbet med Ejeren i virksomheden.  Her handler første trin om afklaring af status, afstemning af arbejdsformat og aktiviteter således der ligger en klar aktivitetsplan.

Vi evaluerer ejerens situation, ønsker og behov. Afklarer overordnet virksomhedens potentiale for udvikling og forbedringer relateret til de valgte pakker. Prioriteterne og giver basis for arbejdet i Pakke A og B prioriteter.

Virksomhedens potentiale for udvikling og forbedringer evalueres overordnet relateret til de valgte pakker.

Efter den formelde Ejerskifte evaluering samt evt. relateret SMVPro plan og leverancen er formelt gennemført, og processen kan igangsættes når det passer.

Virkon (og f.eks. EHSJ) tilbyder her ad-hoc sparring til den/de ansvarlige således effekten af aktiviteter og indsatser optimeres. Efter uge 9. Tilbydes opsamlingsmøde for evaluering, samt drøftelse af tilpasninger.

Kontakt: Michael, mip@virkon.dk for yderligere  oplysninger 

EJERSKIFTE PAKKE FLYER-DRAFT