Ejerskifteforberedelse

VIRKON VÆLGES SOM RÅDGIVER TIL EJERSKIFTE FORLØB. Få succesfuldt ejerskifte med professionel rådgivning.
VIRKON er valgt og prækvalificeret som rådgiver til  Ejerskifteforberedelse og yder professionel rådgivning der sikrer succesfulde ejerskifter i landets SMV’er.

OPTIMER VÆRDIEN AF DIN VIRKSOMHED I TIDE

Programmet inkluderer 50% støtte via SMVPRO: læs mere her:

Rådgiverpakker: Gør din virksomhed klar til salg

VIRKON arbejder med Innovation, forretningsudvikling og business excellence – herunder kapitalfremskaffelse, salgsmodning og ejerskifte som hovedområder. Vi er særdeles erfarne og kompetente i gennemførelsen af de aktiviteter og opgaver vi medvirker i, og søger altid succesfuld gennemførsel.  VIRKON arbejder i hele landet, og internationalt via egne rådgivere, netværk og som associeret i IIB.

De aktiviteter der inkluderes i forløbet udarbejdes, designes og leveres af eksperter. Rådgiverne har konkret faglig og praktiske forudsætninger for at kunne levere professionel rådgivning og facilitere alle program aktiviteter samt individuelt tilpassede forløb.

Dette betyder at alle relevante dele af opgaven er inkluderet i oplægget.

Virksomhederne får –

  • Afklaring og struktureret forberedelse af salgsmodningsproces med handlingsplan og professionaliserings guide og relateret rådgivning.
  • Konkret praktisk, anvendelig rådgivning med fokus på ejeres situation og udbytte samt virksomhedens fremtidige udvikling.
  • Rådgivning der fokuserer på konkret værdiskabelse for Ejer, Virksomhed og Køber.
  • Komplet dokumentation, aktivitets & implementeringsplan samt SMV-udviklingsplan
  • Konkret projektopfølgning, coaching og sparring – under hele forløbet.
  • Ejerskifteevaluering og plan, der kan iværksættes når ejeren er klar.

Selve indholdet i pakken er fleksibelt, –  og tilpasses i samarbejde med den enkelte Virksomhed.

Program metode og struktur forslag

Gennemførsel af leverancerne baseres på VIRKONS Salgsmodning & ejerskifte proces – der sikrer effektiv identifikation og validering af virksomhedens primære værdi-parametre, samt giver konkret anbefaling til prioriteringer, indsatsområder og implementerings plan.  

Det overordnede forløb strækker sig over 6-8 måneder, hvoraf hovedparten af rådgivningsaktiviteterne afvikles over de første 12 kalenderuger, inkluderer ad-hoc sparring og løbende opfølgning på aftalte aktiviteter.

Virksomheden får en struktureret salgsmodnings- og ejerskifteplan med konkret anbefaling af initiativer og implementerings muligheder. Denne inkluderer elementer af forretningsplanen, der medvirker til at sikre virksomhedens værdi og salgbarhed optimeres via forløbet.  

Det betyder at allerede efter 4-6 måneder kan virksomhedens ejere være parate til at kunne iværksætte ejerskifteplanen, med fortsat rådgivning og opfølgning fra rådgiver.

Professionelle ejerskifte pakker sikrer god forberedelse og værdioptimering, for Ejer, Køber og virksomheden.

Selve rådgivningsforløbet er struktureret således ejerne får optimal effekt af indsatsen allerede fra første møde. Forberedelsen følger en konkret struktur der validerer, afklarer og forbereder ejeren/virksomheden alle aspekter i et ejerskifteforløb, der svarer til ovennævnte.  Dog uden at gå i implementering, – men planen er klar når ejeren er parat.

Et typisk ejerskifte/investorforløb har 3 hovedfaser, hvor Det overordnede formål for rådgiveren, er at bistå ejeren med at afhænde virksomheden, værdier, rettigheder og aktiver på bedst mulige vilkår.

I de ønskede pakker har vi således udvalgt de aktiviteter og arbejdspakker der er fundamentale for helheden og grundlag for aktiviteter begge de ønskede pakker.

Rådgivningsforløbet giver således ejeren en objektiv tilgang til ejerskiftet – personligt og for virksomheden.

Den overordnede proces er brudt ned i konkrete trin der sikrer en klar progression med veldefinerede aktiviteter og arbejdspakker igennem hele forløbet.

I de ønskede pakker har vi således udvalgt de aktiviteter og arbejdspakker der er fundamentale for helheden og grundlag for aktiviteter begge de ønskede pakker.

Salgsmodnings til Ejerskifte

Pakkerne baseres på VIRKONS ejerskifte model – der sikrer effektiv identifikation og validering af virksomhedens primære værdi parametre, samt giver konkret anbefaling til prioriteringer, indsatsområder og implementerings plan. 

Rådgivningsforløb inklusiv, potentiale vurdering, salgsmodnings plan & Køber/investor profilering

Forløbet starter med struktureret afstemning med Ejeren i virksomheden.  Her handler første trin om afklaring af status, afstemning af arbejdsformat og aktiviteter således der ligger en klar aktivitetsplan.

Vi evaluerer ejerens situation, ønsker og behov og afklarer overordnet virksomhedens potentiale for udvikling og forbedringer. 

Her anvendes vores 360g virksomheds evaluering (virksomhedens tilstand), – og en fælles TEAMS platform etableres. Dette sikrer et godt fundament for det videre arbejde

Efter den formelde Ejerskifte evaluering samt evt. relateret SMVPro plan og leverancen er formelt gennemført, og processen kan igangsættes når det passer.

Virkon (og f.eks. EHSJ) tilbyder her ad-hoc sparring til den/de ansvarlige således effekten af aktiviteter og indsatser optimeres. Efter forløbet tilbydes opsamlingsmøde for evaluering, samt drøftelse af tilpasninger.

Kontakt: Michael, mip@virkon.dk for yderligere oplysninger 

EJERSKIFTE PAKKE FLYER-DRAFT