Kategori Strategi

Strategi etablering, udvikling og implementering

AI for ledelsen

AI kan anvendes af virksomhedens ledelse på flere måder for at forbedre beslutningstagning, effektivitet og strategisk planlægning. AI ikke erstatter menneskelig dømmekraft og erfaring.

Strategi & Organisation

Erfaringen viser, at de virksomheder, der har en dynamisk dokumenteret strategi, oplever væsentlig bedre resultater. Desuden oplever virksomhederne, at de hurtigere og mere succesfyldt får gennemført forandringer og tiltag i virksomheden, der udvikler dem mod en mere fremtidssikret og konkurrencedygtig forretningsmodel

Metaverse potentiale

Generelt har metaverse potentiale til at skabe nye forretningsmodeller og indtægtsstrømme, samtidig med at det også kan transformere måden, vi interagerer med hinanden og med digitalt indhold. Men det rejser også vigtige etiske og samfundsmæssige spørgsmål omkring problemer som privatliv, ejerskab og identitet, som skal adresseres, når teknologien fortsætter med at udvikle sig.

Strategisk performance

Vores tilgang til strategisk resultat forbedring involverer kontinuerlig værdiskabelse sammen…

Planlægning

Det bedste ved at undlade planlægning er at man undgår…