Virksomhedens overvejelser – Hvordan ser godt ud ?

Virksomhedens planer og strategier testes konstant

af kunder, konkurrenter, medarbejdere, aktionærer  – og ikke mindst af nye innovationer – nye forretnings modeller og nye forbrugs -og behovmønstre.

Hvordan sætter du de nødvendige og relevante målsætninger for virksomheden der er i konstant transformation for sikring af den nødvendige værdiskabelse ?

Hvordan har du sikret dig organisationen og alle interessenter forstår og bakker op om de aktiviteter der skal sikre virksomhedens fremtidige udvikling ? 

Du vil være en katalysator for forandring og positiv udvikling ?  Det er den centrale ingrediens i de fleste iværksætter drømme.  Der skabes nyt for ar forbedre eller udnytter en situation.Uden konstant forandring (forbedring) skabes ikke værdi.  

Hvad vil jeres organisation forandre ?

=>  hvordan gøres dette bedst ?  Hvad er de interne og eksterne forhold og prioriteter ?

For at befordre tankerne i en brugbar retning kan du teste virksomheden i forhold til nogle basale temaer.

1: Kerne værdierne i porteføljen => forretnings katalysator og værdiskaber

2: Operationel effektivitet => Reducer kompleksitet, reducer omkostninger, øge effektivitet

3: Informations tilgængelighed => digitalisering og informations forståelse er afgørende for at skabe nye forretnings muligheder 

Overordnede aktiviteter:

Innovations tragten => har vi udvikling der sikrer fremtidens vækst ?

Vækst platformen => Har vi skalerbare og objektive kommercialiserings rammer ?

Forretnings effektivitet => Kan vi implementere, levere og lede organisation og resurse til det gode resultat ?

Hvordan ser godt ud ?

  for dig ? , Kunderne ?  medarbejderne ? aktionærerne ? 

globeflag