Strategi & Organisation

Erfaringen viser, at de virksomheder, der har en dynamisk dokumenteret strategi, oplever væsentlig bedre resultater. Desuden oplever virksomhederne, at de hurtigere og mere succesfyldt får gennemført forandringer og tiltag i virksomheden, der udvikler dem mod en mere fremtidssikret og konkurrencedygtig forretningsmodel
Rådgivningspakke

Strategi & vækst

God forståelse for virksomhedens reelle processer igennem alle led og interaktioner i værdikæden giver mulighed for etablering af den optimale strategi, med konkret anbefaling og prioriteringer i de områder der med fordel kan forandres, styrkes, digitaliseres og automatiseres.

Samtidigt er god forståelse for data generering and anvendelse vigtig for effekten af aktiviteter i forhold til forretningsudvikling som helhed.  Forståelse for marked og kunder har direkte effekt på optimeret produktion og virksomhedens resurse anvendelse og beslutningsgrundlag.

”Strategi & organisationsudvikling” giver virksomheden klare strategiske rammer samt værktøjer og metoder til at sikre kontinuerlig vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens vækstplatform og organisation.

Forløbet gennemgår struktureret, virksomhedens potentiale, barrierer og risici – igennem, hele værdikæden, og støtter ejer/ledelse med rådgivning, sparring og facilitering af strategiske vækst aktiviteter.

VIRKON har siden etableringen i 2010 leveret rådgivning og konsulentydelser til mange 100 Danske og udenlandske virksomheder. Vores accelerator program indeholder præcis det der efterspørges i dette pakkeudbud, og er en af vores kerne ydelser

Forløbet inkluderer nedenstående hovedaktiviteter relateret til Pakkens fokusområder.

 • Virksomhederne får klar forståelse af deres situation, valideret relevante strategiske tiltag og udviklingsmuligheder.
 • Virksomheden får en professionel strategisk forretningsplan inkl. indsatsprioriteter igennem hele værdikæden. Samt afklaret relevante strategiske og operationelle potentiale områder f.eks. – Innovation, Produktion, kommercialisering, Digitalisering og økonomi evaluering og plan, der kan iværksættes efter behov.
 • Modeller til Go-To-Market strategi, værdikæde optimering og markedsvalg
 • Arbejdsprocesser og relateret digitaliserings potentiale i virksomheden adresseres
 • Rammer, behov og tilgang for governance inkl. evt. bestyrelse/advisory board etableres
 • Ledelsen i virksomhederne bliver styrket yderligere til at tage gode og strategiske beslutninger og modtager viden, knowhow og modeller for strategiudvikling

Virksomhederne får

 • Konkret praktisk, anvendelig rådgivning med fokus på den aktuelle situation og fremtidige udvikling.
 • Komplet digital dokumentation, aktivitets & implementeringsplan

Leverance introduktion

 Gennemførsel af leverancerne baseres på VIRKONS accelerator model – der sikre effektiv identifikation og validering af virksomhedens primære vækst parametre, samt giver konkret anbefaling til prioriteringer, indsatsområder og implementerings plan. 

Princippet er at evaluere og vælge de parametre der har størst effekt og reelt kan skabe forbedringer i løbet af relativ kort tid, med de resurser der kan bringes i spil.

De væsentlige vækstparametre for fremtidens vækstplatform inkluderer:

 • Marked & segment strategi
 • Kunde og segment potentiale
 • Organisations engagement og kapacitet, inkl. kompetence kortlægning
 • Kommercialiserings strategi
 • Innovations IPR, pipeline og potentiale
 • Finansiel kapacitet

1) Forløbet giver virksomheden en afstemt oversigt over relevante strategiske tiltag og udviklingsmuligheder

2) En afstemt kompetence og resurse oversigt for de prioriterede aktiviteter

3) Relateret rådgivning og sparring til ledelsen og bestyrelsen i forløbet

Resultatet af forløbet dokumenteres i en overordnet strategisk forretningsplan, der gennemgår de primære initiativer, og giver konkret anvisning af potentiale og implementerings muligheder.

Forløbet er et interaktivt samarbejde hvor både organisationens ledelse, medarbejdere og øvrige interessenter involveres i afklaring og forankring.  Både indledningen og afslutningen af forløbet inkluderer typisk en samlet worksession for gennemgang og drøftelse af status, udfordringer samt muligheder, løsninger og prioriteter.

Rådgivningsaktiviteterne for pakken afvikles over 6 måneder, inkluderer 360g tilstands evaluering.

Selve rådgivningsforløbet er struktureret således ejerne får optimal effekt af indsatsen allerede fra første møde. Forberedelsen følger en konkret struktur der validerer, afklarer og forbereder virksomheden på alle aspekter i et forløb.  Den overordnede proces følges, men er brydes ned i konkrete trin der sikrer en klar progression med veldefinerede aktiviteter og arbejdspakker igennem hele forløbet.

Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres situation.

 

Herover et EKSEMPEL på en 360g/fuld evaluering af en organisations processer, funktioner, potentiale og udfordringer. Alt tilpasse den konkrete organisation. Disse evalueres typisk ud fra alle relevante interessenters synspunkt og kan danne udgangspunkt for indsatser, prioriteter og opfølgning for effekt heraf.

Du kan tjekke det via ovennævnte og kontakte os for yderligere information.