Grøn innovation

Prioriterer Aktiviteter der skaber Positiv Værdi for Virksomheder og alle Interessenter via Bæredygtig Innovation. I en verden præget af klimaforandringer og behov for bæredygtig udvikling står mange virksomheder over for en enorm udfordring og samtidigt stort forbedrings potentiale.

Bæredygtighed giver værdi

Realitetens synopsis

For at forblive konkurrencedygtige skal virksomheder både være innovative og bæredygtige.

Innovationen halter desværre langt efter behovet – og effekten er kritisk for planeten og alle dens indbyggere. Vi er ganske enkelt alt for dårlige til at finde og implementere løsninger på vores enorme overforbrug.

Virkeligheden handler samlet set om at sikre der ikke forbruges flere resurser end jorden kan levere.

Det har EARTH OVERSHOT DAY* opbygget gode visualiseringer over.

Innovations kløften

Det er ikke nok at tage fat på – de lappeløsninger* vi ser buldre frem i bl.a. Danmark. De kan strengt taget have direkte modsat effekt på planetens samlede problem – og gavner ofte kun i de meget lokale regnestykker. Altså drevet af investor ROI. 

*Lappeløsninger f.eks. kan inkluderer CO2 fangst, BIOgas (indtaget afflad), solpanel parker i natur, hvor den underliggende Cradle2Grave resurse beregning ikke hænger sammen.

Det der reelt virker, er drastisk reduktion af forbruget. Det kræver fokus på innovation af teknologi, metoder og anvendelse igennem hele forsyningskæden.

At skalere eksisterende teknologier og løsninger er ikke nok til at nå klimamålene, såsom at nå -45 % af CO2-udledningen i 2030.

konkurrencedygtige

Vi skal accelerere bæredygtig innovation ved at kortlægge centrale forbrugs innovationsfelter og støtte virksomheder i at restrukturere deres produkter og forretningsmodel for at lukke deres direkte “forbrugs-/klimainnovationsgab”.

For at løse klima-innovations-kløften med succes skal der fokuseres på disse bæredygtige innovationsfelter:

 • Ressourcer og cirkulær økonomi
 • Grøn Energi & Elektrificering
 • Grønt liv og mobilitet
 • Drivhusgasstyring
 • H2-økosystem og rene molekyler.
 • Cirkulær Lovgivning –. fx. De europæiske cirkulære politikker “Ret til reparation” – udvider garantien og gør reparation lettere for EU-forbrugere ESG etc.

Transformation

Hvordan bliver virksomheden grønnere & mere bæredygtig – så det giver forretningsmæssig gevinst?

Er I klar til at:

 • Etablere rammerne for at ESG bliver en forretningsmæssig gevinst
 • Blive certificeret eller få en miljømærkning?
 • Udnytte jeres ressourcer bedre og dermed opnå besparelser?
 • Tilbyde tjenester for reparation og vedligeholdelse af produkter?
 • Samarbejde med leverandører, producenter og andre partnere i værdikæden for at fremme cirkulære principper?
 • Effektivisere og gentænke brugen af energi og materialer i produktionen?
 • Gentænke design, produktion, indkøb og materialevalg?

Grøn Omstilling for Forretningsmæssig Gevinst: Tjek Status, Potentiale og lav en Handlingsplan

Ressourcer og Cirkulær Økonomi:

En central strategi er at omfavne principperne om cirkulær økonomi, hvor ressourcer genanvendes, genbruges og minimeres.

Aktiviteter:

 • Implementering af cirkulære forretningsmodeller, der fremmer genbrug, genanvendelse og ressourceeffektivitet.
 • Udvikling af innovative produkter og tjenester, der reducerer affald og fremmer ressourceoptimering.
 • Samarbejde med leverandører og interessenter for at etablere lukkede kredsløb for materialer og produkter.

Grøn Energi & Elektrificering:

Overgangen til grøn energi og elektrificering af transport og industri er afgørende for at reducere CO2-udledninger.

Aktiviteter:

 • Investering i vedvarende energikilder som sol, vind og vandkraft.
 • Udnyttelse af teknologier til elektrificering af transport, industri og bygninger.
 • Udvikling af intelligente netværk og lagringsteknologier for at sikre pålidelig og bæredygtig energiforsyning.

Grønt Liv og Mobilitet:

Fremme af bæredygtige livsstilsvalg og grøn transport er afgørende for at reducere vores miljømæssige fodaftryk.

Aktiviteter:

 • Fremme af bæredygtige transportformer såsom kollektiv trafik, cykling og deleøkonomi.
 • Udvikling af grønne by infrastrukturer, der reducerer luftforurening og forbedrer livskvaliteten.
 • Integration af teknologier som IoT og AI for at optimere mobilitetsløsninger og reducere trængsel.

Drivhusgasstyring:

Effektiv styring af drivhusgasudledninger er afgørende for at bekæmpe klimaforandringer.

Aktiviteter:

 • Implementering af målrettede strategier til reduktion af drivhusgasemissioner i produktionsprocesser og leverandørkæder.
 • Adaption af modstandsdygtige klima praksisser for at minimere virkningerne af klimaforandringer på forsyningskæder og forretningssystemer.
 • Overvågning og rapportering af virksomhedens klimapåvirkning for at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed.

H2-Økosystem og Rene Molekyler:

Udviklingen af ​​et H2-økosystem og brugen af ​​rene molekyler som brint er nøglen til at skabe en bæredygtig og klimavenlig energifremtid.

Aktiviteter:

 • Udvikling af infrastruktur til produktion, lagring og distribution af brint og andre rene molekyler.
 • Fremme af forskning og udvikling inden for brintteknologier og anvendelser.
 • Etablering af partnerskaber og konsortier for at fremskynde implementeringen af brintbaserede løsninger.

Cirkulær Lovgivning:

For at støtte og fremme disse bæredygtige innovationsfelter er cirkulær lovgivning afgørende. Eksempler inkluderer europæiske cirkulære politikker som “Ret til reparation”, der udvider garantier og gør reparation lettere for forbrugerne.

Aktiviteter:

 • Overvågning og analyse af lovgivning relateret til cirkulær økonomi, herunder retten til reparation og ESG-standarder.
 • Aktiv deltagelse i lovgivningsprocesser for at sikre, at virksomhedens interesser repræsenteres og fremmes.
 • Samarbejde med lovgivere, interessegrupper og andre interessenter for at fremme bæredygtige politikker og reguleringer.

Virksomheder står over for en stadig stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger, både fra forbrugere, interessenter og reguleringsmyndigheder. Status quo viser en voksende bevidsthed om miljømæssige og sociale udfordringer, men potentialet for at omsætte denne bevidsthed til forretningsmæssig værdi er enorm. En effektiv og strategisk tilgang til bæredygtighed kan ikke kun styrke virksomhedens omdømme, men også skabe nye forretningsmuligheder, reducere omkostninger og forbedre konkurrenceevnen på lang sigt

Ved at fokusere på disse bæredygtige innovationsfelter og de tilhørende aktiviteter kan virksomheder bidrage til løsningen af klima-innovationskløften og samtidig skabe værdi for både sig selv og deres interessenter.

Det kræver en holistisk tilgang, engagement og samarbejde på tværs af sektorer for at opnå en bæredygtig fremtid for vores virksomheder og planeten.