LEDELSEN BØR PRIORITERE ECM

ECM er dynamisk strategi for at maksimere effekten af virksomhedens data - gøre data til information og indhold der bruges. Håndtering af digitalt indhold på en måde, der giver mening for organisationen, drejer sig ikke om teknologi.

Nye måder at arbejde med digitale dokumenter på, eksplosion af nyt indhold og automatiserende arbejdsgange giver mulighed for forbedret kommerciel effektivitet.

Ja – nedskæring af omkostninger, øget effektivitet, reduktion af risici og opretholdelse af formkrav er alle dele af værdien – mest af alt muliggør let adgang til relevant information, bedre kundeservice og bedre forretning. Enterprise Content Management implementeres ved hjælp af teknologi – men det en relevant strategi for virksomhedens “forretnings-digitalisering” – som støtter og forbedrer den bredere organisation , den øverste ledelse bør beskæftige sig med.

Vi siger, at ECM er 75% forretning, 25% teknologi.

ECM er dynamisk strategi for at maksimere effekten af virksomhedens data – gøre data til information og indhold der bruges. Håndtering af digitalt indhold på en måde, der giver mening for organisationen, drejer sig ikke om teknologi. Det handler om at sikre, at ECM-initiativer og -projekter giver virksomheden værdi – både på lang og kort sigt. Det handler om at skabe nye og smartere måder at arbejde på for hele organisationen. Det handler om at reducere omkostningerne og øge effektiviteten. Det handler om at reducere risici og være i synk med en kompleks verden. Det handler om en fleksibel strategi. En strategi, der hele tiden skal være dynamisk og udviklet som virksomhedens modenhedstilgang.

Strategi og forandring er noget ledelsen er ansvarlig for! ikke sandt ?

Guld eller affald?

Alle virksomheder har allerede løsninger til ERP, CRM, Produktion osv. Men er data = let tilgængelige  og relevante informationer ?. Disse systemer styrer “guld” med hensyn til økonomi, ressourcer og værdifulde kunder. Hvilket rod det ville være uden! Dataene er i et “system” et eller andet sted – men, er de tilgængelig eller forståelig for organisatoriske roller,  kan  de skabe værdifulde oplysninger om produkter, kunder, økonomi mv. – som er vigtige for en passende forvaltning af prioriteter og ressource.

Mange virksomheder mangler stadig strategier, processer og løsninger til styring af viden og digitalt “guld”? Hvis der er nogen sandhed i at sige “Viden er guld”, kan man undre sig over, hvorfor mange virksomheder bare behandler det som skrald.

Vågn op Europa

Mange amerikanske virksomheder investerer stærkt i ECM. En rapport fra Nucleus Research viser, at for hver dollar, der bruges på moderne ECM, får virksomheden 7,5 dollar tilbage. Hvorfor er dette ikke interessant for CxO’er i Europa? Kan man hævde, at europæiske virksomheder ikke har opdaget eller prioriteret dette endnu.

Vi rådgiver nordiske virksomheder i Digitalisering, Videnstyring og ECM i alle vertikaler.  Når vi dykker ind de muligheder ECM giver, oplever næsten alle altid en åbenbaring  – “WOW – vi vidste det ikke …”

Verden ændrer sig kontinuerligt, og europæiske virksomheder kæmper for at udvikle sig med et skiftende erhvervslandskab, ny konkurrence, EU-regler mv. En god ECM-struktur vil ikke gøre alt for jer, men kan helt sikkert forenkle forretnings-rammerne og sikre ressourcer anvendes på de primære prioriteter.

Håndtering af digitale dokumenter, e-mails og andet indhold uden planer og løsninger på plads, er som at administrere økonomi og kunder i et regneark.

Hvad gør i ?

VIRKON er eksperter inden for digitalisering af virksomheder og kan levere en objektiv digitaliserings-vurdering med relevante værdiprioriteter samt sikre, at nye digitale tjenester gennemføres med succes i organisationen.

Se om i er kan få støtte til automatisering og digitalisering