EU Støtte

Generelt er der flere kilder til rådighed for at finde EU-støttemuligheder. Ved at udforske disse og holde dig opdateret på de seneste finansieringsmuligheder, kan du øge dine chancer for at sikre finansiering til dit forsknings- eller innovationsprojekt.

Her er EU støtten.

Der er flere måder at finde tilgængelige EU-støttemuligheder på.

Her er et par eksempler:

EU’s deltagerportal: deltagerportalen er hovedkilden til information om finansieringsmuligheder under Horizon Europe, EU’s flagskibsprogram for forskning og innovation. Du kan her se åbne Kald (invitation til ansøgninger), finde information om kvalifikationskrav og ansøgningsprocedurer, og få adgang til online ansøgningssystemet.

Portalen giver også information om andre EU-finansieringsprogrammer, såsom Den Europæiske Struktur- og Investeringsfond.

National Kontakt Point (NCP): NCPer er nationale informationscentre, der er oprettet for at yde vejledning og støtte til potentielle ansøgere om finansiering under Horizon Europe.

De kan hjælpe dig med at finde relevante opslag, give information om kvalifikationskrav og ansøgningsprocedurer, og tilbyde rådgivning om projektudvikling. Du kan finde din nationale NKP ved at søge på portalen.

Horizon Europe Funding and Tenders Portal: Finansierings- og udbudsportalen er et enkelt indgangspunkt for EU-finansieringsprogrammer, herunder Horizon Europe. Du kan gennemse finansieringsmuligheder, indsende forslag og administrere dine tilskud gennem portalen. Portalen giver også information om kommende begivenheder og webinars relateret til Horizon Europe.

Det Europæiske Forskningsråd (ERC): ERC giver finansiering til fremragende forskere og deres projekter gennem en række opslag og tilskud. Du kan finde information om åbne opslag, kvalifikationskriterier og ansøgningsprocedurer på ERC’s hjemmeside.

Andre EU-finansieringsprogrammer: Ud over Horizon Europe tilbyder EU en række finansieringsprogrammer inden for områder som uddannelse, kultur, social inklusion og miljøbeskyttelse. Du kan finde information om disse programmer på Finansierings- og udbudsportalen eller ved at kontakte din nationale NKP.

Generelt er der flere kilder til rådighed for at finde EU-støttemuligheder. Ved at udforske disse og holde dig opdateret på de seneste finansieringsmuligheder, kan du øge dine chancer for at sikre finansiering til dit forsknings- eller innovationsprojekt.

Den danske NCP er Innovationsfonden

Relaterede links:

Forside | Innovationsfonden

Forside – Industriens FondIndustriens Fond | Viden former fremtiden

Funding & tenders (europa.eu)

Eureka | Home (eurekanetwork.org)