EIC

EISMEA Agenturet implementerer European Innovation Council og administrerer andre EU-programmer med fokus på SMV-støtte, innovation og det indre marked

Realiser jeres innovations projekt med

EIC Støtte muligheder

Om EIC (2021-2027) European Innovation Council (EIC) er oprettet under EU’s Horizon Europe-program. Det har et budget på 10,1 milliarder euro til at støtte signifikante innovationer gennem hele livscyklussen fra forskning på et tidligt stadium, til proof of concept, teknologioverførsel og finansiering og opskalering af nystartede virksomheder og SMV’er.

Støtte Muligheder

Her kan du finde og kommende indkaldelser af finansieringsforslag, få baggrundsinformation om finansieringsprocesser og programmer, og ansøge online

EIC støtter visionære iværksættere

Støtter visionære iværksættere
EIC er EU’s store innovationsprogram til at identificere, udvikle og opskalere banebrydende teknologier og signifikante innovationer.

Virksomheder kan indsende korte (trin 1) ansøgninger om European Innovation Council Accelerator-finansiering ved hjælp af en ny it-platform udviklet til dette formål af European Innovation Council og SMV’s Executive Agency (EISMEA).

EIC Accelerator – new platform for submission of short (Step 1) proposals is up and running (europa.eu)

Assistance ?

Selv om der er rigtigt mange muligheder for at opnå støtte skal jeres projekt selvfølgeligt være egnet. Det kan ofte være en fordel at etablere partnerskaber på forhånd og selve ansøgningen – og ikke mindst den bagvedliggende forberedelse skal naturligvis være klar.

I de fleste tilfælde er baggrundsforberedelsen aktiviteter i under alle omstændigheder skal lave for at kunne realisere projektet.

Så, er ingredienserne gode – er det absolut muligt at opnå støtte.

I kan få relevant rådgivning og konkret assistance til validering, forberedelse og ansøgningen her.