Sammen med virksomhedens ledelse formuleres og valideres strategi og forretningsudviklingsrammer, herunder udvikling af nye forretningsområder, Den relaterede PMO basis etableres og aktiviteter og rådgivning omkring Innovation, Kommercialisering og forretningsoptimering gennemføres optimalt.

Bedre, Hurtigere, Grønnere = større værdi

Din virksomheds fremtidige vækst afhænger af de skridt du tager i dag. VIRKONs rådgivere har stor praktisk erfaring fra det internationale erhvervsliv, og passion for at hjælpe virksomheder sikkert ind i fremtiden.

Din virksomhed skal matches med præcis de kompetencer, løsninger og plan som vil give mærkbare resultater, og det tager vi os tid til, fordi vores succes er et resultat af vores klienters vækst..

Services

Praktisk rådgivning, som skaber værdi for dig og dine kunder er kernen i vores filosofi. Det betyder vi arbejder praktisk og fleksibelt med alle typer af projekter og opgaver, lige fra interim og transformations roller til projekt-relaterede services.

Innovation

Hvad driver din virksomheds fremtidige værdiskabelse ?. Har i en konkurrence dygtig innovations kultur ? De platforme som din virksomhed skal bygge på i fremtiden skal identificeres, kvalificeres og udvikles nu. Det kræver målrettede innovations-aktiviteter

Kommerciel Strategi

Virksomhedens kommercielle potentiale handler om langt mere end almindelige salgskompetencer. VIRKON arbejder med testede værktøjer til analyse, vurdering og optimering af alle de dele, der tilsammen udgør din virksomheds kommercielle evne.

Business Excellence

Effektiv ledelse og objektiv indsigt er det bedste udgangspunkt for at balancere kortsigtede målsætninger med langsigtede ambitioner. VIRKON har operationel erfaring med en række effektive metoder som kan give din virksomheds samlede forretningsrammer et grundigt løft

Kommercialisering

Kommercialisering inkluderer ide kvalifisering, facilitering og generering af valide strategiske målsætninger og sikring af at organisation gøres i stand til at opnå de målsætninger (strategiske, markeds og finansielle ), der  aftales i beslutnings processen.

Sales excellence

Leverer lederskab og kompetence der kontinuerligt hjælper salgs organisationen til at kunne operere effektivt og uproblematisk. Sikrer virksomheden forstår markeds og kunde behov, at sælgere er kompetenceførende, kan levere fælles løsninger og value propositions der underbygger kontinuerlige kunde relationer.

Digital strategi

God forståelse for virksomhedens reelle processer igennem alle led og interaktioner i værdikæden giver mulighed for etablering af den optimale digitale strategi , med konkret anbefaling og prioriteringer i de områder der med fordel kan forandres/digitaliseres og automatiseres.

Potentiale Evaluering

Potentiale afklarings forløb giver struktureret overblik over de områder virksomheden kan digitalisere, opgradere og forbedre for at kunne skabe konkrete effektiviserings- og forretningsudviklingsresultater.

Markeds Strategi

En effektiv “go-to-market” GTM strategi giver svar på hvad der sælges til hvem, hvor, hvorfor og forklarer mål og hvordan disse forankres internt og eksternt. En klar resurse plan og “værktøjs kasse” understøtter den samlede salg og marketings aktiviteter.  

Sourcing & Produktion

Analyse og identificering af produkt- og produktionsfremmende initiativer.

Vi gennemanalyser værdikæden med fokus på produktudvikling og produktionsafvikling.

VI LEVERER RESULTATER

VIRKON er en organisation af erfarne rådgivere, der alle har stor ledelseserfaring i både den offentlige og private sektor. Vores udgangspunkt er i Danmark, men vores netværk har global rækkevidde og kommer i spil når din virksomheds opgave kalder på det.

Når vi indgår en aftale om rådgivning påtager vi os at levere et optimalt resultat sammen med jer.

150+

Års erfaring

300+

Opgaver gennemført

100%

Altid gode resultater

Laurel Sample

Marketing Director

Virkon har aktivt faciliteret vores internationalisering i det meste af Europa. Fra markeds segmentering til kommercialisering af vores omfattende program.

Sample Wallace

Director

Virkon har igennem 2 år opbygget og faciliteret vores Projektledelses koncept for hele koncernen, hvorved vi har gennemført en række transformations projekter successfuldt

Skal vi evaluere potentialet ?

En potentiale afklaring kortlægger hvor i virksomheden der er markante muligheder og evaluerer hvordan de realiseres. Det kan gøres for hele virksomheden eller specifikke områder.

Vi anvender strukturerede digitale værktøjer & metoder, engagerer organisationen og finder sammen valide muligheder.

Project Management Tools

TEAMS projekt site for deltagere.

Catena Valore – Dynamisk Knowledge Management

Digital survey, evaluerings og analyse platform.

Potentiale afklaring & analyse

Afleverings workshop, fuld digital dokumentation og rapport

Fuld 360g screening og potentiale afklaring for 2 funktions områder

79.999

  • Automatisering
  • Markeds Strategi
  • Digitalisering
  • Proces evaluering
  • Marketing Optimering

Processen overordnet

VIRKON tilrettelægger et forløb med gates der fungerer som målepunkter i forhold til de opnåede resultater. Forløbet har typisk tre til fem faser, som sikrer gennemførsel i det tempo I har brug for:

Kvalificering & Potentialeafklaring

Indsamling af data der definerer din nuværende situation. Efter denne fase har du et fuldt dokumenteret overblik over hvor din virksomhed er lige nu – AS-IS – og en forståelse af jeres case som gør at næste fase, DESIGN, kan projekteres.

Design & Planlægning

AS-IS tydeliggøres evt. med udvalgte, dybere analyser. Det ønskede scenarie defineres, og der defineres en fremtidig organisation – TO-BE – som kan løfte de ambitioner I har for virksomhedens fremtid.

Implementering & opfølgning

Kick-off på implementeringen af TO-BE og mobilisering af team og projektledelse. Implementeringen følges, måles, og coaches eller assisteres hvis nødvendigt. Dit resultat er et fuldt implementeret TO-BE setup som kan optimeres løbende.

Skal vi afklare innovations potentialet ?

Vejen til den bedste virksomhed er at sikre organisationen kan tage de bedste beslutninger og at strategien for aktiviteter til målopfyldelse er helt klar.