Det optimale grundlag for effektiv digitalisering

God forståelse for virksomhedens reelle processer igennem alle led og interaktioner i værdikæden giver mulighed for etablering af den optimale digitale strategi

God forståelse for virksomhedens reelle processer igennem alle led og interaktioner i værdikæden giver mulighed for etablering af den optimale digitale strategi, med konkret anbefaling og prioriteringer i de områder der med fordel kan forandres, digitaliseres og automatiseres.

Samtidigt er god forståelse for data generering and anvendelse vigtig for effekten af digitalisering forhold til forretnings-udvikling som helhed.  Forståelse for marked og kunder har direkte effekt på optimeret produktion og virksomhedens resurse anvendelse og beslutningsgrundlag.

Det er derfor vigtigt at involvere relevante medarbejdere i et aktivt, befordrende samarbejde, der sigter imod opnåelse af konkrete resultater og dermed skaber den fremtidig vækstplatform for virksomheden. 

Forløbet har 3 primære faser der Indeholder både fælles workshops og individuelle arbejdssessioner.

 

Etabler de rigtige og relevante mål

Potentiale afklarings forløb giver struktureret overblik over de områder virksomheden kan digitalisere, opgradere og forbedre for at kunne skabe konkrete effektiviserings- og forretningsudviklingsresultater.

Programmet tager udgangspunkt i SMV:DIGITAL ordningen og inkluderer de rammer og betingelser programmet omfatter.

Potentialeafklaringsforløbet har til formål at hjælpe med at identificere, hvor i virksomheden, der er størst potentiale for at indføre ny teknologi, hvilke teknologier/processer & systemer der er relevante, samt rationalet for relevante initiativer.

Konkret indeholder potentialeafklaringsprojekt størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

  • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
  • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
  • Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
  • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
  • Muligheder for forretningsudvikling
  • Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi

Resultatet af forløbet præsenteres i en rapport der dokumenterer ovennævnte indhold og gennemgår de primære effektområder både kvantitativt og kvalitativt.

Dette inkluderer:

  1. Direkte muligheder for digitalisering i de udvalget funktionsområder
  2. Direkte effekter (Arbejdsgange, Kompetencer, Resurser og økonomi) med prioritet og anbefaling til implementerings aktivitet
  3. Indirekte effekter (Synergier, frigivelse af resurser, innovation og forretningsudviklingsmuligheder) med forslag til implementering
  4. Digitaliserings roadmap, afstemt og tilpasset virksomhedens overordnede vækstplan

Samt evt. Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning for aftalte prioriteter.

Forløbet er et interaktivt samarbejde, hvor både organisationens medarbejdere og øvrige interessenter involveres i afklaring og forankring.  Både indledningen og afslutningen af forløbet kan inkludere en samlet worksession med de relevante medarbejdere for gennemgang og drøftelse af status, udfordringer samt muligheder, løsninger og prioriteter.

Du får en komplet køreplan for virksomhedens vej til optimal digitalisering og konkrete underbyggede anbefalinger til de initiativer der giver bedst mening.

 

VIRKON arbejder med Digitalisering som et af de gennemgående hovedområder. Vi er særdeles erfarne og kompetente i gennemførelsen af de aktiviteter og opgaver der sikre et succesfuldt program.