Vækst via eksport & internationalisering – Workshop

Workshoppen introducerer de vigtigste generelle temaer i international handel, fokuserer på afsætning og de værktøjer og støtteprogrammer, der kan sætte jeres virksomhed i gang.

Etablering på nye markeder I seriøst omfang, kræver kompetent opmærksomhed på en række områder, der fordrer lokalt knowhow, erfaring og tilstedeværelse.

virkon-globe

Workshop der sætter scenen for jer og giver jer overblik over de forhold og temaer, der skal indarbejdes i jeres plan for en god start og et godt fundament for udvikling af jeres forretning via eksport.

Workshoppen introducerer de vigtigste generelle temaer i international handel, fokuserer på afsætning og de værktøjer og støtteprogrammer, der kan sætte jeres virksomhed i gang.

I får inspiration, guide og gode råd til selv at etablere en praktisk, realiserbar eksportplan for jeres virksomhed. Selv om informationer om forskellige forhold er relativt let tilgængelige, og der er mange udbydere af hjælpeprogrammer, er det evnen til at få tingene gjort på den rette måde – implementeringen – der er den kritiske succes parameter i ethvert marked.

Adgang og åbninger til nye markeder kan opstå tilfældigt, via eksisterende kunder eller fokuseret beslutning. Uanset af hvilken årsag I får øje på et marked skal forretningsrammerne, der matcher ambitionerne skabes.

Virkon har udviklet nogle workshops og foredrag, der fokuserer på at give jer inspiration og værktøjer for at kunne etablere eller justere de nødvendige rammer og planer. Nøglepersoner fra virksomheden kan deltage i disse individuelt, eller vi kan afholde specifikke workshops for jeres virksomhed

Virkon_VaekstViaEksport_MIP2016