SMV:Digital-Brexit tilskud

Her er ekstraordinær mulighed for at søge om tilskud til digital omstilling gennem SMV:Digital, hvis din virksomhed har oplevet fald i sin bruttofortjeneste

Kom foran Brexit bøvl med digitalisering

SMV:DIGITAL åbner særlig støtte ordninger 7. November

Skab nye muligheder med UK

3 x SMV:DIGITAL Brexit tilskud

Har din virksomhed været udfordret af følgerne af Brexit?

Så har du nu en ekstraordinær mulighed for at søge om tilskud til digital omstilling gennem SMV:Digital, hvis din virksomhed har oplevet fald i sin bruttofortjeneste

Tilskuddet er for dig, som har været negativt påvirket af Brexit. Med negativ påvirkning menes fald i bruttofortjenesten efter Brexit, ved enten:

  • Lavere omsætning, også hvis det skyldes at virksomheden har droppet eller nedskaleret deres samhandel med UK som følge af Brexit.
  • Øgede omkostninger afledt af Brexit.
  • Den negative påvirkning skal samlet udgøre mindst 25.000 kr. i årene 2020-2021 sammenlignet med to sammenhængende regnskabsår i perioden 2016-2019.
  • Du skal beskrive, hvordan din virksomhed er negativt påvirket.
  • Følgeerhverv, som ikke har samhandel med UK, kan ligeledes søge SMV:Digital-Brexit, hvis de er negativt påvirket af Brexit.

Styrk virksomhedens eksport – Åbner 7. November

Tilskudsvoucher på 100.000 kr. til privat rådgivning

Åbner for ansøgning 28. November

Har din virksomhed været udfordret af følgerne af Brexit

Støtte til Investering åbner 28. November

Investerings- og rådgivningsstøtte på op til 500.000