Innovation

Virkon anvender en række effektive værktøjer der sammen med vores operationelle ekspertise kan medvirke til at etablere, formidle og drive rammerne for organisationens Innovations udvikling.

Hvad driver virksomhedens fremtidige værdiskabelse ? Er platforme for fremtidens udvikling på plads ?

Identificeres, kvalificeres og udvikles innovations aktiviteter målrettet og er rammerne kommercialiserings processen klar til innovation ?

Inddrages hele organisationen og anvendes partnerskaber målrettet for opnåelse af de ønskede mål ?

Vækst platforme er nødvendige for alle organisationer som skal være hurtigere, fleksible og transformerbare.

Virkon anvender en række effektive værktøjer der sammen med vores operationelle ekspertise kan medvirke til at etablere, formidle og drive rammerne for organisationens Innovations udvikling.

  • Ideation Framework – etablering af en effektiv og struktureret proces understøttet af relevante værktøj til at identificere, indfange og vurdere ideer, der kan forbedre og udvikle forretningen.
  • Innovation Pipeline – fastlægge og tilpasse Innovation Pipeline værktøjet til at opsamle og styre behandlingen af innovations ideer – fra ideen opstår til den når markedet. Værktøjet understøtter en effektiv innovations proces.
  • Innovation Management – fastlægge og implementere (forankre) en ledelsesmodel (værktøjer, processer, nøgletal og kultur), der vil understøtte effektiv og hurtig forretningsudvikling.
  • Collaborative innovation – introducere og implementere ‘åben innovation’ filosofi (bruger-drevet, ”community”-drevet) for at opnå en successfuld vækstplatform for fremtidige forretningsområder, produkter og markeder.
  • CIA – (Commercialization Innovation Assessment) er et komplet model understøttet af et værktøj, der kvalificerer ideer, markedstester ideer, identificere målgruppe og forberede en kick-start på markedslancering med varme leads
  • PoC (Proof-of-Concept) – styre processen med at skabe ”fysisk” bevise for relevans for et produkt/service på et forventet marked (implementering af innovation)