Ejerskifte prioriteter

Et godt ejerskifte i en SMV (små og mellemstore virksomheder) er afgørende for at sikre kontinuitet og succes i virksomheden
Hvornår skal virksomheden videre ?

Forberedelsen er afgørende

Ejerskifte af en virksomhed inkluderer typisk en række konkrete aktiviteter. Værdien for eksisterende ejere, købere og interessenter afhænger i høj grad af forberedelsen.

Et ejerskifte kan antage en række forskellige scenarier – fra direkte generationsskifte til inkludering af eksterne investorer. Optimering af virksomhedens organisation, processer og skalerbarhed er afgørende for værdien – og dermed både køber og sælger.

Formålet med et Salgsmodnings forløb, er at tilsikre virksomheden er forberedt bedst muligt på en eventuel salgssituation – uvilkårligt om det er aktuelt eller ej. Derfor er fokusset i et Salgsmodnings forløb, lagt på at forbedre virksomhedens resultater, professionalisme og synliggøre den reelle værdi, såvel som at reducere de forskellige risici.

VIRKON er valgt og prækvalificeret rådgiver til støtteberettigede salgsmodning og ejerskifte forløb under virksomhedsprogrammet.

  1. Planlægning: Et godt ejerskifte kræver en grundig planlægningsproces. Planlægning bør starte i god tid, så der er tid til at forberede virksomheden og alle interessenter. Det er vigtigt at have en klar plan for, hvordan ejerskiftet skal udføres og hvilke trin der skal tages.
  2. Klar kommunikation: Kommunikation er afgørende for et vellykket ejerskifte. Ejeren bør kommunikere med alle interessenter, herunder medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere, omkring ejerskiftet og de planer, der er på plads. Det er også vigtigt at kommunikere klart om virksomhedens mission, vision og strategi efter ejerskiftet.
  3. Ledelse: Den nye ejer eller ledelse bør have de nødvendige kompetencer og erfaringer til at drive virksomheden på en effektiv måde. Det kan være en god idé at identificere og ansætte den nye ledelse i god tid før ejerskiftet for at sikre en glidende overgang.
  4. Forretningsprocesser: Det er vigtigt at gennemgå virksomhedens forretningsprocesser og sikre, at de er opdaterede og effektive. Dette kan inkludere en gennemgang af processer, rutiner og opgaver, der kan forbedres eller optimeres.
  5. Finansiel planlægning: Et ejerskifte kræver også en finansiel planlægningsproces. Det kan omfatte en gennemgang af virksomhedens økonomiske situation, herunder gæld, likviditet og økonomisk stabilitet. Der bør også udarbejdes en finansiel plan for den nye ejers fremtidige investeringer og vækstplaner.
  6. Kultur og værdier: Det er vigtigt at sikre, at virksomhedens kultur og værdier fortsætter med at være en del af virksomheden efter ejerskiftet. Det kan omfatte en gennemgang af virksomhedens mission og værdier og en identifikation af, hvordan de kan videreføres under den nye ejer eller ledelse.
  7. Juridisk rådgivning: Endelig er det vigtigt at søge juridisk rådgivning for at sikre, at ejerskiftet sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. Dette kan omfatte rådgivning om ejerstruktur, skatte- og afgiftsforhold, og eventuelle kontraktuelle forpligtelser

VIRKON tilbyder professionel rådgivning og assistance til alle faser af ejerskifte og du er velkommen til at kontakte os for uforpligtigende snak of mulighederne.