60.000 € i Direkte støtte til internationalisering

INNOVWIDE- projektet har til formål at bringe europæiske højt innovative små og mellemstore virksomheder ud i de internationale markeder. Programmet giver mulighed for at søge om midler til gennemførsel af viability assessment projects (VAP) i samarbejde med lokale interessenter. Målet er at give innovative EU virksomheder mulighed for at etablere forretning uden for EU.

Der er flere ansøgningsrunder i årets løb med et samlet budget på 7,2 mio. €, der giver mulighed for at finansiere 120 VAP’er (60k € / VAP) og målrette markeder i udviklingslande, store vækstøkonomier (USA, Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Mexico)

Første runde er netop afsluttet pr 31 Maj – hold øje med den næste

Se mere her https://innowwide.eu/

Michael Plougmann er EU evaluator og ekspert, og udvalgt til at evaluere de indkomne ansøgninger.