EUROSTARS – Finansiering af internationale innovations projekter

EUROSTARS – EU program under Horizon Europe

Eurostars støtter internationale innovations projekter, hvor forskning og udvikling udføres af SMV’er . Programmet støtter udviklingen af hurtigt omsættelige innovationer (produkter, processer og tjenester), der hjælper med at forbedre dagligdagen for mennesker verden over. I praksis gives der støtte på optil ca. 60% af projekters omkostninger og ca. 30% af projektansøgningerne i de seneste års programmer har modtaget støtte.

Der lægges vægt på at resultaterne er markedsorienterede og kan kommercialiseres.

Der er lagt op til internationalt innovations samarbejde, der gør det muligt for små virksomheder at kombinere og dele ekspertise ud over nationale grænser.

Der er her tale om et program SMV virksomheder i alle medlemslande kan drage praktisk fordel af – og i særdeleshed danske virksomheder med gode innovations ideer.

Allerførst skal i være berettigede til at kunne deltage med et projekt – når i har sikret jer det er hovedpunkterne.

  1. I skal have eller definere et projekt, hvor i som SMV’er, står for 50% af omkostningen ved udvikling af et given produkt.
  2. I skal identificere mindst 1 international partner der aktivt medvirker i projektet
  3. Resultatet af projektet skal kunne kommercialiseres inden for 3-5 år

Ansøgningsfristen er 1 Marts 2018.  Der er åbent for ansøgninger nu. Program lederen anbefaler man afsætter 4 ugers kalendertid til ansøgnings processen.  Evaluering og godkendelse tager herefter 4-7 mdr.

I Danmark håndteres programmet af en National projekt koordinator og de lokale regler vedr. funding fremgår her.

Du kan se alt om programmet her  Information from EUROSTAR

Virkon kan assistere med design af projektet, identifikation og etablering af innovations-samarbejde med relevante partnere, etablering af kommercialiserings-strategi og plan, selve ansøgnings processen og den efterfølgende projekt assistance.

Se også EUREKA der administrerer en del af programmet